Komunikační mix – využíváte potenciál všech kanálů?

5 min čtení

Komunikační mix je souhrn všech prostředků, které firma využívá ke komunikaci se svými stávajícími či potenciálními zákazníky a udržuje s nimi dlouhodobé vazby. Jedná se o podsložku marketingového mixu, o kterém zde byla řeč již dříve (4P - product - place - price - promotion). Prostřednictvím správného složení komunikačního mixu se firma snaží optimalizací nástrojů dosáhnout marketingových cílů a působit na zákazníky - nabídne zajímav informace, vybuduje jejich důvěru a nakonec i přesvědčí ke koupi. 

Obsah sdělení musí být důkladně promyšlen. K tvorbě marketingové strategie nám může posloužit například marketingový výzkum. Často si firmy najímají externí agentury, které trh zanalyzují a navrhnou optimální mix šitý jak na míru. Je nutné, abyste využívali všechny podsložky komunikace, byť ne třeba všechny ve stejném rozsahu. Nezapomínejte, že reklama je pouze jeden z více nástrojů, natož ta internetová. Udržujte tedy kontakt se zákazníky i jinak a věřte, že tak docílíte v dlouhodobém horizontu mnohonásobně lepších výsledků.

Mezi tradiční nástroje komunikačního mixu patří:

  • reklama - online i offline
  • podpora prodeje - věrnostní programy, slevové kupóny a další výhody
  • public relations - informování o produktu či značce v médiích (obvykle formou zajímavých článků)
  • osobní prodej - kamenné prodejny
  • přímý marketing - prodej na základě doporučení z vlastní zkušenosti

 

Reklama

Reklama, ať už offline nebo ta internetová, je placená forma neosobní marketingové komunikace. Umožňuje zastihnout zákazníka tam, kde jej vy sami zastihnout nedokážete. Umožňuje selektovat zákazníky, a tím ji výrazně zefektivnit, aby plnila účel co nejvíce. Reklama poskytuje zákazníkovi základní informace a snaží se mu pomoct v nákupním procesu a rozhodování. Výhodou je, že dotváří image organizace a náklady na ni nemusí být vždy vysoké. Nevýhodou je, že můžete sdělit jen omezené množství informací během krátkého časového horizontu (málokterý zákazník bude věnovat reklamě déle než pár sekund). Navíc častokrát je množství sdělení tak vysoké, že jsou lidé přesyceni a přestanou ji vnímat úplně. Totéž nastane, pokud reklamu potenciální zákazník vidí takříkajíc pořád.

Abyste byli schopni reklamu korigovat a měřit snadno výsledky kampaní, můžete využít internetové reklamy. V rámci PPC reklamy (platíte za každý proklik ve vyhledávačích) sem patří reklama ve vyhledávací síti (reklama se zobrazuje ve výpisu vyhledávání velmi cíleně při hledání konkrétních vybraných klíčových slov), inzerce v obsahové síti (reklama se zobrazuje na nepřeberném množství serverů podle kontextu), E-mail marketing, inbound marketing (sem patří vše, co se týká obsahu komunikace od tvorby PR článků, textů na web a sociální sítě až po psaní firemního blogu) a affiliate marketing (partnerská forma spolupráce).

Hledáte partnera, který se postará o oblast online marketingu?
S online marketingem máme dlouholeté zkušenosti, využijte nezávaznou konzultaci o možnosti spolupráce.

Nezávazná konzultace

 

Osobní prodej

Osobní prodej je na rozdíl od reklamy osobní formou komunikace. A vzhledem k tomu, že nás čas je omezený, stejně jako finanční prostředky, jedná se spíš o doplňkovou formu komunikace s velmi nízkým dosahem avšak velmi vysokým zásahem (míra konverze). Cílem je uskutečnění prodeje a utužení vztahu se zákazníkem. Velkou výhodou je, že můžeme ovlivnit styl komunikace a přizpůsobit jej na tělo přímo konkrétnímu zákazníkovi. To pak zaručuje dobrou odezvu i z jeho strany. Výsledkem bývá tedy většinou tzv. „win-win“ řešení, kdy jsou spokojené obě strany komunikace. Navíc zde získáváte zpětnou vazbu, která vás může upozornit na nedostatky, chyby nebo naopak silné stránky. Nevýhodou je, jak už bylo řečeno výše, velká investice času a peněžních prostředků.

 

Podpora prodeje

Dalším z nástrojů komunikačního mixu je podpora prodeje, jehož výsledky jsou spíše krátkodobé a stimulují potřebu nakoupit zboží v době, kdy se například firma snaží doprodat sezónní zboží, podpořit brand apod. Jedná se o různé slevové poukázky, 3 plus 1 nabídky, soutěže a tak dále.

 

Public Relations

Public relations je forma komunikace, která vyvolává kladný vztah veřejnosti k firmě, a tím podněcuje prodej výrobků a služeb. Více o tomto tématu si můžete přečíst v  v našem článku: Public Relations - nezapomínejte na zpětnou vazbu od zákazníka!

 

Přímý marketing

Posledním prvkem mixu je přímý marketing, kam spadají všechny aktivity, které oslovují přímo konkrétního zákazníka. Patří sem oslovení zákazníka telefonicky, e-mailem nebo poštou. Nutností je velká databáze kontaktů a vynaložení nemalého množství finančních nákladů. Odměnou vám však může být silné a dlouhodobé pouto se zákazníkem, důvěra a opakovaný nákup od stálé klientely.

Zpět nahoru