Co se skrývá za Guerilla marketingem?

6 min čtení

Guerilla marketing je nekonvenční forma propagace (šokující, extravagantní, kontroverzní apod.), při níž se nevyužívají tradiční nákupy prostoru v médiích (nebo se využívají, ale netradičně). Průkopník tohoto směru, Jay Conrad Levinson, definuje účel GM jako dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů. Hlavním cílem tudíž není prodej, ale ZISK. Proto je tento typ marketingu vysoce efektivní.

Původním cílem gurilla marketingu bylo pomoci malým a středním podnikatelům bojovat se svou konkurencí při mnohem nižších nákladech. Avšak později nabil popularity i u velkých a nadnárodních korporací, které neměly ani tak za cíl přilákat nové zákazníky, jako spíše šokovat nebo pobavit své stávající. Za konceptem celé guerilly nestojí peníze, ale nápad. Tento princip marketingu byl převzat od partyzánského boje. Guerilly byly malé jednotky, které většinou čelily daleko větší přesile, která byla i lépe technicky vybavena. A co tedy dělalo tyto jednotky úspěšnými v boji? Byla to právě znalost území, na kterém bojovaly, protože zpravidla šlo o jejich domácí teritorium a samozřejmě chytrost, jakou dokázaly protivníka překvapit či dokonce porazit. Tedy základní součástí při tvorbě guerillové kampaně je vytvořit si strategii na přesně vytyčeném území.

Pojem Guerilla marketing byl oficiálně poprvé použit v roce 1984 v knize Guerrilla marketing, kterou vydal zakladatel a otec směru Jay Conrad Levinson. Využití Guerilla marketingu dle něj není nijak omezeno. Nejdražší na celé guerilla kampani je čas, nápad, kreativita, důvtipnost a někdy i špetka drzosti.

Kdy můžeme techniky Guerilla marketingu nejlépe využít?

Jakmile chceme bojovat s konkurencí, která má výraznou početní a nebo materiálovou převahu a nemůžeme se s ní utkat na otevřeném hřišti, neboť bychom jasně prohráli.

A nejlepší taktika?

1. Udeřit na nečekaném místě
2. Zaměřit se na přesně vytipované cíle
3. Ihned se stáhnout zpět

Takže například když bude chtít český lokální výrobce potravin bojovat s nadnárodní konkurencí, musí si sám vybrat bitevní pole. Bude to dozajista takové, které konkurence nečeká či jej ani za možný prostor k proniknutí nepovažuje. Pak se firma zaměří na konkrétní vytipované cíle, například na přesně určené typy zákazníků, na distribuční kanály a podobně. Provede jednorázovou akci a ihned se stáhne do ústraní, a to jak v případě, že to konkurence zjistí i když nezjistí. Pak už jen zbývá zbývá naplánovat další útok a neustále pokračovat v tomto duchu.

Různé GM taktiky, které se běžně používají

1. Virální marketing

Smyslem virálního marketingu je šíření zpráv mezi lidmi, a to většinou pomocí e-mailů, ICQ, YouTube, Facebooku a jiných prostředků. Může to být například video na Youtube, které se šíří bez jakéhokoliv reklamního zásahu a propagace. Šíří se zkrátka proto, že se lidem líbí a chtějí se s ním podělit s ostatními. Typickými představiteli virálního marketingu jsou ViralBrothers Erik Meldik & Čeněk Stýblo.

2. Ambientní marketing

Nejčastěji se v rámci Guerillových kampaní setkáváme právě s tímto médiem a to také i v České republice. Ambientní marketing se objevil v roce 1999 ve Velké Británii. Využívá se zde především netradičních nebo alternativních forem médií. Smyslem je, že spotřebitelé jsou zpravidla zasaženi na neočekávaných místech.

Příkladem ambientních médií jsou:

  • nákupní vozíky
  • nákupní tašky
  • dopravní prostředky
  • držadla v MHD
  • sochy, fontány
  • odpadkové koše, pouliční osvětlení atd.

3. Najmutí figuranti nebo také flash mob – může se jednat o herce, tanečníky, zpěváky nebo brigádníky

4. Plakátování a street art

Tato forma úzce souvisí s výše zmíněným ambientním marketingem.

5. PR ZDARMA

Public relations zdarma je strategie, při jejímž dokonalém uplatnění neplatíte za žádný reklamní prostor, a přece se o vás bude mluvit například ve večerních zprávách či v rozhlase. Reklamní prostory v televizi, rádiu jsou často velice drahé pro drobného podnikatele, proto se snažte nalézt způsob, jak zaujmout, aby se o vás mluvilo např. v hlavní zpravodajské relaci v televizi či aby o vás psal regionální tisk.

Typickým příkladem současné doby je reklama T-mobile, která prezentuje polsky mluvícího člověka v roli překupníka, co prodává nekvalitní mobil. Urazila našeho souseda natolik, že musela být reklama stažena díky oficiálním protestům polské ambasády.

6. Word of Mouth Marketing

Upoutání pozornosti za málo peněz či dokonce zdarma můžete získat například šeptandou. Toho se dosáhne například tím, že váš zákazník obdrží něco, co nečeká a čím je překvapen. Tím, že dostane více než očekává, informuje o tom další potencionální klienty.

7. Parazitování na konkurenci

Pakliže znáte slabinu své konkurence, proč ji nevyužít? Nebo víte, jak můžete profitovat na své konkurenci? U této taktiky si dejte hlavně pozor na nezákonné praktiky, jelikož neznalost zákona neomlouvá. U nás se mezi první průkopníky této strategie zařadili Poštovní spořitelna a mobilní operátor Vodafone

Vidíte dobře, že prorazit můžete nejrůznějšími způsoby. Musíte mít však dostatečnou odvahu a nápad. Teď už se stačí pouze zamyslet, jak nejlépe můžete Guerilla marketing zařadit i do vaší firmy. Pokud si dostatečně věříte, tak neváhejte! Konkurence bude koukat :)

Marketing
,
Zpět nahoru