On-line marketingová strategie - jak na ni?

8 min čtení

Strategie, jak již mnozí z vás ví, je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení určitého cíle. Vyskytuje se v mnoha odvětvích, takže nemůže chybět ani v on-line prostředí. Internetové prostředí je potřeba důkladně znát, stejně jako informace týkající se daného oboru podnikání, produktů a pozice firmy na trhu.

Vše je potřebné sladit i s off-line aktivitami. Ty jsou nyní v porovnání s on-line aktivitami na ústupu. Firmy si totiž uvědomily, kde se skrývá potenciál dnešní doby a také ho plně začaly využívat. Internetová marketingová strategie firmy je tedy základním kamenem úspěchu na internetu a bez ní by se nám investice do něj těžko zúročily.

Cíle marketingové strategie

Mezi základní, obecné cíle strategie online marketingu patří:

 • zlepšení povědomí o značce
 • zvýšení tržního podílu
 • zvýšení tržeb
 • budování a udržení konkurenčních výhod
 • stabilní růst firmy

 

Pokud si stanovíme malé cíle – například prezentovat se a prodávat na internetu nebo si založit profil na sociálních sítích – dá se s nadsázkou říct, že na začátku stačí zainvestovat pouze do e-shopu, pověnovat se pár dní sociálním sítím a máme vyhráno.

Pokud však stanovíme cíle větší (například požadujeme určité množství objednávek, které chceme skrze on-line prostředí realizovat) nesmíme čekat na zázrak a musíme chtě nechtě investovat do internetových kampaní, abychom se zákazníkům neustále připomínali. Dále je zapotřebí sledovat a řešit:

 • návštěvnost webových stránek
 • provádět vstupní analýzy
 • vyhodnocovat analýzy a na jejich základu si určit cíle
 • vymýšlet podněty a motivaci pro zákazníky, aby si koupili určitý produkt

 

Konkurence v online marketingové strategii

Jestliže většina konkurenčních firem nemá webovou prezentaci a nevyužívá žádnou další formu internetové reklamy, stačí investici do on-line marketingu omezit pouze na vytvoření webové prezentace a přirozené SEO. V současnosti je tento jev celkem vzácný a vyskytuje se spíše v průmyslových oborech.

Naopak pokud většina vašich konkurentů on-line marketing ovládá velmi dobře a dominuje trhu, je nutný zcela jiný přístup. Firma musí přijít s aktivním přístupem a musí vynaložit mnohem víc financii. Například ceny nejdůležitějších klíčových slov se mohou v PPC reklamních systémech pohybovat i v řádech desítek korun.

                                                

A nejen to, webová stránka musí mít konkurenční výhodu před ostatními – musí být tudíž zpracovaná na profesionální úrovni a počáteční investice se tak může vyšplhat do řádu statisíců korun. Dále je nutné průběžně investovat do kampaní – Adwords, Sklik,  kampaně na Facebooku nebo Instagramz, remarketing a další. Poté může taková investice do on-line aktivit dosahovat třeba i 100 % celkového marketingového rozpočtu.

 

Plánování internetové marketingové strategie

Proces tvorby marketingové strategie se skládá z části analytické a plánovací. V té první získáváme potřebné informace o trhu, produktech, konkurentech, zákaznících a off-line marketingových aktivitách. V průběhu plánovací fáze pak stanovujeme celkové a dílčí cíle a definujeme, jakým způsobem budou dosaženy.

Výstupem analytické části je: 

 • detailní analýza konkurence - její aktivity, SEO, web, analýza placených kampaní atd.
 • analýza webu - design, práce s obsahem, návštěvnost webu, technologické standardy a další
 • SEO analýza - návrh vhodných klíčových slov, nedostatky a příležitosti v SEO, návrhy pro zlepšení pozic klíčových slov
 • analýza dosažitelnosti požadovaných cílů

V plánovací fázi vytváření internetové strategie si nejprve upřesníme cíle (čeho chceme internetovými aktivitami dosáhnout). Cíle musí být měřitelné, abychom je následně mohli zhodnotit. Dále by měly být dosažitelné a časově ohraničené. Pro celou marketingovou komunikaci na internetu je zapotřebí stanovit jednotící koncept, který ji odliší od konkurence.

Jedná se o tzv. jedinečnou prodejní nabídku („Unique Selling Proposition“). Na internetu akorát neprodáváme hmotné produkty/služby, ale myšlenky. Dále si stanovíme nástroje, které nás posunou k dosažení vytyčených cílů a rovněž nesmíme zapomenout na průběžnou kontrolu naplňování cílů. Internet je totiž ideálním místem pro kontinuální měření a vyhodnocování úspěšnosti stanovené strategie.

 

Základní stavební kameny internetové marketingové strategie

                                          

Brand (značka) – Značka je široký pojem, který zahrnuje vše, co nějak souvisí s prezentací firmy na internetu. Zahrnuje grafickou stránku (logo webu, design, barevná jednotnost) ale také jak firma komunikuje se zákazníky. Důležitá je zapamatovatelnost branduCílem vytváření atraktivní značky je zajištění toho, aby ji lidé měli rádi a na web (popř. do prodejen) se rádi a cíleně vraceli.

SEO – Pokud chceme náš web nějakým způsobem prezentovat, je potřeba, aby ho uživatelé dokázali najít. Jak zviditelnit web? První, na co bychom se měli zaměřit, je optimalizace webu pro vyhledávače. Díky kvalitnímu obsahu bude váš web pro vyhledávače hodnotnější a nalezitelný. Po zadání relevantních klíčových slov se objevíte na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání. Cesta mezi nejvyšší pozice je však dlouhá a často dosti trnitá. Obecně platí, že čím kvalitnější SEO, tím vyšší bude v dlouhodobém měřítku návratnost investic do internetového marketingu.

Cílové skupiny – Nezapomínejte web přizpůsobit vašim cílovým skupinám. Jak si určit cílovou skupinu? Pokud si nejste jisti, co si vaše cílová skupina přeje vidět a jak s ní komunikovat, zkuste si připravit menší marketingový průzkum. Lidé se musí s vaší nabídkou co nejvíce ztotožnit, proto potřebujete své zákazníky dobře znát, než začnete s tvorbou webu nebo e-shopu.

Komunikace - Jednak máme na mysli komunikaci se zákazníky například prostřednictvím sociálních sítí. Druhak je zde PR neboli public relations, které slouží ke komunikaci s veřejností.

 

V čem vám pomůže strategie v online marketingu?

 • identifikace obchodních příležitostí
 • určení měřitelných cílů
 • vyhodnocení priorit podniku
 • nastavení rozpočtů
 • definice důležitých aspektů vašeho podnikání
 • identifikace slabých a silných stránek
 • příprava marketingové komunikace
 • příprava akčního plánu
 • analýza konkurence a trhu

 

Pokusili jsme se pro vás stručně shrnout vše, co musíte před vstupem do aktivního on-line prostředí udělat. Jedná se však pouze o základ. Máte pocit, že na to sami nestačíte a potřebujete pomoct se strategii v online marketingu? Nebo vás zajímá marketingová strategie produktu? Obraťte se na nás, určitě pomůžeme. Nebo nás sledujte a vzdělávejte se spolu s námi.

 

Marketing
,
Zpět nahoru