On-line marketingová strategie - jak na ni?

7 min čtení

Strategie, jak již mnozí z vás ví, je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení určitého cíle. Vyskytuje se v mnoha odvětvích, takže nemůže chybět ani v on-line prostředí. Je potřeba důkladně znát internetové prostředí a informace týkající se daného oboru podnikání, produktů a pozice na trhu. Vše je potřebné sladit pochopitelně i s off-line aktivitami. Ty jsou nyní v porovnání s on-line aktivitami na ústupu. Firmy si totiž uvědomily, kde se skrývá potenciál dnešní doby a také ho plně začaly využívat. Internetová marketingová strategie je tedy základním kamenem úspěchu na internetu a bez ní by se nám investice do něj těžko zúročily.

Pokud bychom se rozhodovali, jaký podíl finančních prostředků do internetového marketingu vložit, neexistuje žádné obecné pravidlo, záleží to na dvou hlavních faktorech – cíle a konkurence.

Cíle

Pokud si stanovíme malé cíle – například prezentovat se na internetu, prodávat na internetu a založit si profil na sociálních sítích – stačí na začátku zainvestovat pouze do e-shopu, pověnovat pár dní sociálním sítím a máme vyhráno. Pokud však stanovíme určité množství objednávek, které chceme skrze on-line prostředí realizovat, nesmíme čekat na zázrak a musíme chtě nechtě investovat do internetových kampaní, abychom se zákazníkům neustále připomínali, dále je zapotřebí sledovat návštěvnost webových stránek, provádět analýzy, vymýšlet podněty a motivaci pro zákazníky, aby si koupili určitý produkt a tak dále. To vše stojí hodně peněz. Při nezměněných investicích do off-line aktivit se podíl tudíž zvyšuje.

Konkurence

Jestliže většina konkurenčních firem nemá webovou prezentaci a nevyužívá žádnou další formu internetové reklamy, stačí investici do on-line marketingu omezit pouze na vytvoření webové prezentace a SEO. V současnosti je tento jev celkem vzácný a vyskytuje se spíše v průmyslových oborech. Naopak pokud většina našich konkurentů on-line marketing ovládá velmi dobře, můžou se tak ceny nejdůležitějších klíčových slov v PPC reklamních systémech pohybovat v řádech desítek korun. A nejen to. Naše webová prezentace musí mít konkurenční výhodu před ostatními – musí být tudíž zpracovaná na profesionální úrovni a počáteční investice se tak může vyšplhat do řádu statisíců korun. Dále je nutné průběžně investovat do kampaní – Adwords, Sklik, Facebook, remarketing a další. Poté může taková investice do on-line aktivit dosahovat třeba i 100 % celkového marketingového rozpočtu.

Základní stavební kameny internetové marketingové strategie

Brand (značka) – Značka je široký pojem, který zahrnuje vše, co nějak souvisí s prezentací firmy na internetu. Jedná se o grafickou stránku loga a webu, jak firma komunikuje se zákazníky apod. Cílem vytváření atraktivní značky je zajištění toho, aby ji lidé měli rádi a rádi se na web, popř. do prodejen dané značky vraceli.

SEO – Pokud se chceme nějakým způsobem prezentovat, je potřeba, aby lidé onu prezentaci našli. K lidem se můžeme dostat dvěma způsoby – placenou a neplacenou cestou. První, na co bychoms e měli zaměřit, je optimalizace webu pro vyhledávače. Díky kvalitnímu obsahu si nás pak vyhledávač zakóduje a nabízí po zadání klíčových slov dle relevantnosti mezi ostatními weby. Cesta mezi nejvyšší pozice je dlouhá a často dosti trnitá. Existují nejrůznější způsoby, jak vyhledávač (robot) obelstít, pokud na to vyhledávač dojde, hrozí obrovská penalizace ve formě rapidního poklesu v žebříčku vyhledávání apod. Obecně platí, že čím více lidí najde web díky SEO, tím vyšší bude v dlouhodobém měřítku návratnost investic do internetového marketingu.

Cílové skupiny – Nezapomínejte přizpůsobit prezentaci na internetu vašim cílovým skupinám. Pokud si nejste jisti, co si vaše cílová skupina přeje vidět a jak s ní komunikovat, zkuste si připravit menší marketingový průzkum. Lidé se musí s naší nabídkou co nejvíce ztotožnit, proto potřebujeme své zákazníky dobře znát, než začneme s tvorbou internetové prezentace.

Komunikace - Jednak máme na mysli komunikaci se zákazníky například prostřednictvím sociálních sítí. Druhak je zde PR neboli public relations, které slouží ke komunikaci s veřejností.

Plánování internetové marketingové strategie

Proces tvorby marketingové strategie se skládá z části analytické a plánovací, přičemž v první fázi (analytické) získáváme potřebné informace o trhu, produktech, konkurentech, zákaznících a off-line marketingových aktivitách. V průběhu plánovací fáze pak stanovujeme celkové a dílčí cíle a definujeme, jakým způsobem budou dosaženy.

Výstupem analytické části je pak detailní analýza konkurence (její aktivity, SEO, web, odhad návštěvnosti atd.), analýza naší webové prezentace (design, obsah, návštěvnost, technologické standardy atd.), analýza SEO (návrhy úprav nutných pro zlepšení aktuální pozice, návrh vhodných klíčových slov apod.) a v neposlední řadě analýza dosažitelnosti požadovaných cílů.

V plánovací fázi vytváření internetové strategie si nejprve upřesníme cíle (čeho chceme internetovými aktivitami dosáhnout). Cíle musí být měřitelné, abychom je následně mohli zhodnotit. Dále by měly být dosažitelné a časově ohraničené. Pro celou marketingovou komunikaci na internetu je zapotřebí stanovit jednotící koncept, který ji odliší od konkurence. Jedná se o tzv. jedinečnou prodejní nabídku („Unique Selling Proposition“). Na internetu akorát neprodáváme hmotné produkty/služby, ale myšlenky. Dále si stanovíme nástroje, které nás posunou k dosažení vytyčených cílů a rovněž nesmíme zapomenout na průběžnou kontrolu naplňování cílů. Internet je totiž ideálním místem pro kontinuální měření a vyhodnocování úspěšnosti stanovené strategie.

Tohle je pouze stručné shrnutí všeho, co musíte před vstupem do aktivního on-line prostředí udělat. Pokud si nevíte rady, vaše prodeje klesají a návštěvnost webu jde rapidně dolů, dejte nám vědět (formulář níže, nebo zde) a náš tým odborníků vám pomůže připravit internetovou marketingovou strategii na míru vaší společnosti. A věřte, že výsledky se po určité době určitě dostaví. 

 

Zpět nahoru