Správný marketér má definované persony

5 min čtení

Pokud chcete začít s tvorbou nového webu, profilu na sociální síti, a vůbec... podnikáním jako takovým, je zapotřebí do úvodní fáze příprav zahrnout i tvorbu person. Že nemáte tušení, co persona v oblasti internetového marketingu (content marketingu) znamená? Pak jste na správné adrese. Dnešní článek Foreveryone vám ve zkratce přiblíží k čemu jsou persony dobré a jak je tvořit.

Persona je fiktivní detailní popis osoby, která by mohla být vhodným zákazníkem vašeho e-shopu. Jsou to lidé, pro které tvoříte obsah, kterým nabízíte vaše produkty a služby, zkrátka jsou to takoví vaši typičtí zákazníci. Persony patří k jedněm z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na to, zda bude web úspěšný či nikoli. Mohou vám výrazně usnadnit práci při tvorbě placené reklamy, článků na web, stylu webu, formy nabídky produktů a služeb a tak dále.

Jak takový profil persony vypadá?

Při tvorbě persony nestačí pouze konstatovat, že je to zákazník patřící do vámi zvolené cílové skupiny, což mohou být například mladí lidé ve věku 20-30 let. Zaměřte se na konkrétní lidi, jejich vlastnosti, přání a požadavky. Jedině tak pochopíte chování typického zákazníka a budete mu moci ušít nabídku na míru jeho představám. Ne všichni zákazníci jsou totožní. Proto si vytvořte více person, přičemž každá z nich bude představovat skupinu zákazníků s charakteristickými vlastnostmi. Mají jméno, tvář, vlastnosti a chování, kterým se na webu prezentují. Tvorba jedné persony vám zabere přibližně dvě hodiny. Co vše hodit na papír, aby byl profil persony kvalitní a užitečný?

1. Jméno – Pokud nedáte osobě konkrétní jméno, bude neúplná. Navíc až se o ní budete s kolegy v práci bavit, vyhnete se spoustě nedorozumění.

2. Pohlaví – Každé pohlaví se chová odlišně nejen v životě, ale i při nákupních rozhodováních. Má zkrátka odlišné preference a měli byste k nim přistupovat odlišně. Volba pohlaví se samozřejmě netýká oborů podnikání, které jsou výhradně určené jen pro jedno z nich.

3. Věk – Stanovte si přesný věk, nikoli rozmezí.

4. Místo bydliště – Chování člověka je ovlivněno i prostředím, kde žije. V jakém státě? Bydlí ve větším městě nebo na venkově?

5. Zaměstnání – Od zaměstnání se odvíjí příjem i to, kolik má daná osoba volného času. Částečně z toho lze odvodit i to, co danou osobu baví a naplňuje.

6. Příjem – Pokud jde o peněžní prostředky, kterými osoba disponuje a hodlá je použít na nákup zboží a služeb, pak vás jistě zajímá její příjem.

7. Stav a děti – Je vaše osoba rozvedená, vdaná či ženatá? Má děti? Pokud ano, tak kolik? Pro detailnější vykreslení persony si odpovězte na všechny tyto otázky.

8. Zájmy a koníčky – Každý z vás má nějaký koníček, kterému se rád věnuje ve svém volném čase. Proto ho musí mít i vaše persona.

9. Typický den osoby – Zde je potřeba se zamyslet více do hloubky a sestavit pro vybranou osobu s přihlédnutím na dosavadní výše uvedené vlastnosti popis takového normálního dne.

10. Jak osoba komunikuje – Odkud persona získává informace, jak je hledá a jak se k nim staví?

11. Potřeby a problémy – Snažte se identifikovat potřeby a problémy. Čeho má nedostatek, po čem touží? Na závěr uveďte, jakým způsobem lze její problém řešit.

12. Obrázek – Pro lepší představu připojte ke každé personě fotografii nebo obrázek.

Na základě takového popisu můžete o poznání lépe vymyslet témata, která budou typické zákazníky zajímat. Pro každou personu navrhněte jiné řešení. Před tvorbou jakéhokoli obsahu si k němu přiřaďte personu, pro kterou bude obsah určený a tvořte ho výhradně pro ni.

Tipy při tvorbě person

  • Vycházejte z konkrétních dat (výzkum)
  • Charakterizujte více person, netvořte jich však zbytečně moc (nejlépe 3-5)
  • Neidealizujte (přiřaďte svým personám i negativní vlastnosti)
  • Pokud se pohybujete v sektoru B2B a cílíte spíše na firmy, udělejte profil celé firmy a představte si konkrétní lidi, co mají na starost nákupní rozhodování a strategie (firemní persony)
  • Po definování person zvolte vhodnou strategii
  • Získané postřehy potvrďte dalším výzkumem

Smyslem marketingu by nemělo být přesvědčování lidi, že si musí daný produkt koupit. Smyslem je najít takové lidi, kteří váš produkt opravdu potřebují. V tomto ohledu jsou persony skvělým řešením, jak získat zajímavé postřehy a nápady. Nepodceňujte je však. Jsou to sice nereálné postavy, musíme k nim však přistupovat jako k reálným.

Marketing
,
Zpět nahoru