Zákaznický portál - zpracování požadavků

Zákaznický portál slouží pro evidenci požadavků zákazníků, které jsou zaslány na e-mailovou adresu podpora@feo.cz nebo vloženy prostřednictvím formuláře na internetových stránkách. Každý takový požadavek má přidělené unikátní číslo a po jeho vytvoření je zákazník informován e-mailem. Na příchozí e-maily ze zákaznického portálu zákazník odpovídá přímo v e-mailu a odpověď je připojena k jeho požadavku.

„Cílem zákaznického portálu je zefektivnění komunikace a přehledná evidence všech požadavků zákazníka.

Požadavky jsou zpracovány ve lhůtách sjednaných v servisní smlouvě. Pokud servisní smlouva není uzavřena, jsou zpracovávány v co nejkratším termínu s ohledem na důležitost i počet požadavků, které jsou v danou chvíli zpracovávány.

Zákazník je informován o změnách stavu požadavku, o časových/cenových odhadech i dalším průběhu práce. Klient pomocí odpovědi na zprávu zákaznického portálu doplňuje zadání, schvaluje odhady nebo zasílá jiné připomínky k řešení požadavku.

Zákazníci se sjednanou servisní smlouvou mají přístup do zákaznického portálu, kde vidí přehled všech otevřených požadavků, fázi jejich řešení a to včetně možnosti přímého zadání požadavku přes zákaznický portál.