AUDIT WEBU A E-SHOPU

Využijte potenciál webu na maximum

 • ověříme naplnění klíčových UX vlastností webu či e-shopu
 • doporučíme soubor možných úprav a jejich priority
 • navrhneme plán pro budoucí rozvoj webu

KLÍČOVÉ ČÁSTI AUDITU

Audit webu, který vám otevře oči

Weby a e-shopy mají svá pravidla. Jejich dodržování napomáhá k vyšším konverzím a lepšímu uživatelskému zážitku. Jak si vede váš web v jednotlivých disciplínách?

Objednávkový proces

Objednávkový proces
Dovedli jste zákazníky až k rozhodnutí o koupi? Neztraťte je těsně před cílem. Odhalíme bariéry v procesu nákupu a předáme podněty na jeho usnadnění.

Obsah klíčových stránek

Obsah klíčových stránek
Je obsah na stránce dostatečně atraktivní a srozumitelný? Bude mu návštěvník věnovat pozornost? Dozví se z něj to zásadní? Podrobíme jej analýze a porovnáme s konkurencí.

Průchod návštěvníka webem

Průchod návštěvníka webem
Jak návštěvník prochází webem? Čeho si všímá a co ignoruje? Nebrzdí ho od dosažení cílů nelogické prolinkování? Získáme jasná data, prověříme architekturu webu i navigaci.

Intuitivní rozhraní a funkce

Intuitivní rozhraní a funkce
Většina lidí obsah webu jen letmo prochází. Vizuální podoba i struktura musí být intuitivní a navést zákazníka podvědomě k cíli. Ověříme to a podělíme se o tipy na zlepšení.

Důvěryhodnost pro zákazníka

Důvěryhodnost pro zákazníka
Předpokladem pro přijetí vašich sdělení nebo koupi produktů je důvěra. Při auditu se dozvíte, čím důvěru nevědomě podkopáváte a jak ji naopak budovat.

Přesvědčivost argumentů

Přesvědčivost argumentů
Využíváte psychologických principů, abyste umocnili sílu vašich argumentů? Upozorníme vás na mezery i příležitosti ke zvýšení jejich přesvědčivosti.

Mobilní verze webu

Mobilní verze webu
Weby si dnes prohlíží většina lidí z mobilních zařízení. Ovládá se váš web příjemně i na mobilu? Je vše přehledné a funguje tak, jak má? V auditu se na to také zaměříme.

Technické řešení

Technické řešení
Ověříme, jak si vede váš web po technické stránce. Porovnáme rychlost načítání, zkontrolujeme sitemapy, indexaci i výskyt chybových stránek.

Smyslem auditu webu je odhalit problematická místa, která brzdí finanční výkonnost webu a snižují tak efektivitu marketingu.

Radek Fojtík
Head of Marketing
Objevte priority při řešení problémů

Využití auditu webu

Objevte priority při řešení problémů

 • odhalíme slabá místa
 • porovnáme přínos a náročnost realizace změn
 • navrhneme, kterými opravami je nejvýhodnější začít
 • naplánujeme pořadí kroků pro zvýšení výkonnosti webu

Audit webu neslouží jako zadání nového webu. Doporučení se vztahují k aktuálnímu stavu a slouží pro odstranění problémů na současném webu.

Marek Malík
UX designer

Uživatelské testování

Podívejte se na web optikou zákazníků

 • otestujeme web s jeho reálnými uživateli
 • zjistíme, kde se ztrácí a čemu nerozumí
 • objevíme, co brání dokončení požadovaných akcí
 • doporučení opřeme o data, nikoli domněnky
Podíváme se na web očima návštěvníků