AUDIT WEBU A E-SHOPU

Využijte potenciál webu na maximum

 • ověříme naplnění klíčových UX vlastností webu či e-shopu
 • doporučíme soubor možných úprav a jejich priority
 • navrhneme plán pro budoucí rozvoj webu

KLÍČOVÉ ČÁSTI AUDITU

Audit webu, který vám otevře oči

Weby a e-shopy mají svá pravidla. Jejich dodržování napomáhá k vyšším konverzím a lepšímu uživatelskému zážitku. Jak si vede váš web v jednotlivých disciplínách?

Objednávkový proces

Objednávkový proces
Dovedli jste zákazníky až k rozhodnutí o koupi? Neztraťte je těsně před cílem. Odhalíme bariéry v procesu nákupu a předáme podněty k co nejsnadnějšímu dokončení objednávky.

Obsah klíčových stránek

Obsah klíčových stránek
Je obsah na stránkách v dostatečně atraktivní formě, aby mu návštěvník věnoval vůbec pozornost? Dozví se z něj to zásadní? Podrobíme jej analýze a porovnáme s konkurencí.

Průchod návštěvníka webem

Průchod návštěvníka webem
Jak návštěvník prochází webem? Čeho si všímá a co ignoruje? Nebrzdí ho od dosažení cílů nelogické prolinkování? Získáme jasná data, prověříme architekturu webu i navigaci.

Intuitivní rozhraní a funkce

Intuitivní rozhraní a funkce
Většina lidí obsah webu jen skenuje. Zorientují se na něm a budou bez přemýšlení vědět kam kliknout? Ověříme to a podělíme se o tipy na zlepšení nejen jeho vizuální podoby.

Důvěryhodnost pro zákazníka

Důvěryhodnost pro zákazníka
Předpokladem pro přijetí vašich sdělení nebo koupi produktů je důvěra. Při auditu se dozvíte, čím důvěru nevědomě podkopáváte a jak ji naopak budovat.

Přesvědčivost argumentů

Přesvědčivost argumentů
Využíváte psychologických principů, abyste umocnili sílu vašich argumentů? Upozorníme vás na mezery i příležitosti ke zvýšení jejich přesvědčivosti.

Mobilní verze webu

Mobilní verze webu
Weby si dnes prohlíží většina lidí z mobilních zařízení. Nabízí jim váš web stejně kvalitní zážitek? Ověření úrovně zážitku i použitelnosti mobilní verze je proto vždy součástí auditu.

Technické řešení

Technické řešení
Ověříme, jak si vede váš web po technické stránce. Porovnáme např. rychlost načítání, zkontrolujeme sitemapy, indexaci i výskyt chybových stránek.

Smyslem auditu webu je odhalit problematická místa, která brzdí finanční výkonnost webu a snižují tak efektivitu marketingu.

Radek Fojtík
Head of Marketing
Objevte priority při řešení problémů

Využití auditu webu

Objevte priority při řešení problémů

 • odhalíme slabá místa
 • porovnáme přínos a náročnost realizace změn
 • navrhneme, kterými opravami je nejvýhodnější začít
 • naplánujeme pořadí kroků pro zvýšení výkonnosti webu

Audit webu neslouží jako zadání nového webu. Doporučení se vztahují k aktuálnímu stavu a slouží pro odstranění problémů na současném webu.

Marek Malík
UX designer

Uživatelské testování

Podívejte se na web optikou zákazníků

 • prověříme web s jeho reálnými uživateli
 • otestujeme, kde se ztrácí a čemu nerozumí
 • objevíme bariéry pro dokončení požadovaných akcí
 • doporučení opřeme o data, nikoli o domněnky
Podíváme se na web očima návštěvníků