Obsahová síť pro život

5 min čtení

Chvíli to trvalo, než si společnosti i u nás, v České republice, začaly uvědomovat jak moc je důležitá obsahová síť pro podporu businessu a kampaní ve vyhledávání. Průkopníky na našem trhu bývaly často společnosti ze zahraničí, které již disponovali silným brandem. V posledních letech se však situace výrazně mění.

Proč? Je to jednoduché. Uživatelé sice vyhledávají konkrétní produkty a služby, když o ně mají zájem. 

Ale co s tím, když vaši novou službu lidé neznají?
Když nemáte dostatečně známou značku?
Když je váš produkt horkou novinkou na trhu?
Jak získat pozornost?

Ano hádáte správně, právě prezentací v obsahové síti, což je síť stovek tisíců webů napříč celým internetem. Zde (v obsahové síti) trávíme prakticky všechen náš čas na internetu. Jsou to zpravodajské portály, oborové weby, chaty, fóra, sociální sítě. A právě proto, tady všude lze s čím dál větší přesností oslovit potenciálního zákazníka.

Pojďme si tedy odpovědět na dvě zásadní otázky:

CO JE TO OBSAHOVÁ SÍŤ?

Je to síť webů, na kterých můžeme zobrazovat naše textové, grafické nebo video reklamy (v síti nalezneme weby zaregistrované u tzv. Publisherů – tedy těch, kdo nám poskytují reklamní plochu. Nejznámějším příkladem je AdSense od společnosti Google).

PROČ POŘÍDIT REKLAMU V OBSAHOVÉ SÍTI?

Reklama v obsahové síti zasáhne prakticky 80% všech uživatelů internetu. Pomocí přesného cílení můžeme vyvolat akviziční zájem po našich produktech a službách, můžeme podporovat náš brand a především se díky retargetingu můžeme připomínat těm, kdo nás už navštívili nebo u nás už nakoupili. Více o retargetingu si můžete přečíst v jednom z našich předchozích článků - Principy remarketingu.

Abychom dosáhli požadovaných výsledků musíme mít samozřejmě nějaké možnosti cílení. A ty jsou poměrně široké, především co se týče kampaní v obsahové síti AdWords, Sklik nám stále ještě zaostává, ale i zde vidíme postupný progres.

Asi nejznámější metodou cílení jsou klíčová slova, kdy se reklama zobrazuje podle slov, které se objevují v obsahu článků. Zájmy a témata pracují s uživateli, které nám člení podle dlouhodobých zájmů, nebo témat, kterými se v poslední době zabývají. Cílit můžeme v obou systémech na konkrétní plochy. Google AdWords nám navíc poskytuje možnosti demografického cílení. Kombinováním těchto cílení můžeme dosáhnout velmi přesného zacílení na konkrétní skupinu uživatelů.

Poslední variantou je již dříve zmíněný retargeting, kterým se připomínáme uživatelům našich stránek, kteří u nás na stránkách provedli nějakou konkrétní akci. V případě retargetingu můžeme už hovořit do značné míry o konverzním kanálu.

Před spuštěním kampaně v obsahové síti je třeba si stanovit konkrétní cíle. Obsahová síť NENÍ primárně konverzní nástroj. Jejím cílem je zvýšit návštěvnost vašeho webu nebo výrazně zviditelnit brand. Její úspěšnost se tedy vyhodnocuje jinak než kampaně ve vyhledávání.

Pokud naše kampaně v obsahu cílí na posílení brandu, je pro nás důležitý především počet impresí (zobrazení). Budeme-li mluvit o kampaních s cílem zvýšit návštěvnost, vyhodnocujeme reklamy podle míry okamžitého opuštění.

V případě obou způsobů cílení nás zajímají asistované konverze, ať už se jedná o konverzi po kliknutí nebo po zhlédnutí reklamy.

Jaké formáty volit?

Obsahová síť nám poskytuje několik typů formátů - jedná se o bannery, textovou inzerci a video.

Bannery musí budit pozornost. Musí vzbuzovat emoce. Je jedno jestli je banner statický nebo dynamický, důležité je vždy sdělení a výrazná výzva k akci. Často je opomíjena reklama textová, která má smysl, a to především na skliku. I zde musíme pamatovat na silné sdělení a výzvu k akci.

Důležité u jakéhokoli formátu je uvědomit si, na koho je konkrétní reklama cílena, a tomu přizpůsobit obsah.

Jedním z důležitých bodů nastavení kampaní je také to, jak často chcete reklamu zobrazovat. Nikdo přece nechce potenciálního zákazníka zahltit spoustou reklamy a neustálým zobrazováním jej spíše odradit a znechutit.

Nastavit kampaň tak, aby měla co největší přínos je náročné. Je důležité vymyslet správné zacílení, najít vhodné plochy a vytvořit poutavý banner nebo text.

 

 

Marketing
,
Zpět nahoru