Novinky ze světa Facebooku

7 min čtení

V posledních týdnech přišel Facebook s několika novinkami, o kterých určitě stojí za to se zmínit.

 

Nová definice CPC

Facebook v souvislosti s uvedením nového API změnil definici CPC (cena za klik), která měla ve srovnání s jinými reklamními platformami dost odlišný význam. Dosud Facebook za kliky počítal i lajky, komentáře nebo kliknutí na „Pokračovat ve čtení“ (tzv. engagement clicks). Nová definice CPC mezi kliky počítá pouze:

  • Kliky vedoucí na jiné webové stránky
  • Call-to-action kliky vedoucí na jiné webové stránky (například „Shop Now")
  • Kliky k instalaci aplikace
  • Kliky na tzv. canvas apps Facebooku
  • Kliky vedoucí k zhlédnutí videa na jiné webové stránce


Zjednodušeně řečeno:

Facebook dosud počítal do CPC i ty interakce, po kterých uživatel stále zůstával na Facebooku. Odteď už bude počítat jen ty, které vás dovedou na jiný web nebo ke stáhnutí aplikace (tzv. link clicks).
 

Facebook si uvědomil, že i on se stal místem, přes který se snaží inzerenti dosáhnout svých podnikatelských cílů, jako jsou návštěvnost jejich on-line obchodů a kliky vedoucí na stránky, a potřebují vědět, jak jsou v tomto ohledu jejich reklamy efektivní.

Změna by měla přinést inzerentům zaměřeným na výkon lepší návratnost svých nákladů na reklamu. Vyloučením engagement kliků (lajky, sdílení a komentáře) znamená, že budget inzerentů bude efektivněji vynakládán. Změna se dotkne i metriky kampaní. Logicky teď kampaně budou generovat nižší počet kliků a zároveň se dá očekávat vyšší hodnota CPC. Tato hodnota však bude relevantnější než předtím, protože v ní budou započítány jen ty kliky, které povedou k naplňování stanovených cílů.

Nicméně tyto změny neznamenají, že kampaně zaměřené na engagement končí. Podle Facebooku by nová definice CPC měla vést k optimalizovaní obou druhů marketingových strategií. A naopak pokud má reklama spousty kliků a sdílení, je to známka vysoce kvalitního obsahu, která napomáhá reklamám vést si lépe v dražbě (biddingu) a ovlivňuje jejich viditelnost i jejich cenu.

Změna je už nyní aktivní pro inzerenty nakupující přímo přes API. Ti co inzerují přes rozhraní Facebooku (jako je Ads Manager nebo Power Editor) si na změnu ještě počkají, možná až 90 dní. Ostatní, co inzerují přes marketingové poradce Facebooku, jsou závislí na jejich implementaci nové aktualizace API.

Větší kontrola nad svým News Feedem

Již delší dobu Facebook pracoval na změnách News Feedu. Cílem bylo zjednodušit ovládání a rozšířit o nové funkce, které dají uživatelům větší kontrolu nad svým news feedem. Dosud fungoval News Feed podle složitého algoritmu, který sledoval chování uživatele a podle toho mu nabízel příspěvky, články apod. Uživatel do toho mohl zasahovat omezeně a také prostředí News Feedu bylo složité a nepřehledné.

Od 9. července začal Facebook nasazovat aktualizaci News Feedu, která přináší prostředí příjemnější a jednodušší na ovládání a také několik zajímavých změn:

Volba „See First“

Podstatnou změnou je, že váš news feed už nebude závislý jen na složitém a nepříliš srozumitelném algoritmu, ale naopak budou upřednostněny vaše preference. S novou aktualizací si můžete zaškrtnout přátele a stránky, od kterých budete chtít příspěvky vidět jako první. Až po těchto upřednostněných příspěvcích budete moct vidět další příspěvky nezaškrtnutých zdrojů, které se už řídí standardně algoritmem. Je třeba zmínit, že počet preferovaných zdrojů by měl být omezen.

Objevování nových stránek, které by vás mohly zajímat

Další funkce vám nabízí možnost objevovat stránky, které ještě ve svém News Feedu nemáte. Facebook vám navrhne stránky, které by vás mohly zajímat. Vybírat je bude na základě těch stránek, které jste už preferovali v minulosti.

Výběr přátel a stránek, které chcete nebo nechcete sledovat

Nástroj, který umožňuje vybírat koho/co chceme nebo nechceme sledovat, již delší dobu existuje. Teď ale dostal nový design, který ho učinil mnohem přehlednějším a intuitivnějším. Také teď můžete využít funkci, která vám umožňuje znovu začít sledovat ty přátele nebo stránky, které jste v minulosti přestali sledovat.

Tato aktualizace News Feedu je také novou výzvou pro firemní stránky. Dosud umístění jejich příspěvků na zdi uživatelů závisel na algoritmu, který je obvykle zařazoval pod příspěvky přátel. Dostat se výš bylo možné pomocí sponzorování jejich příspěvků. Teď však vyvstala nová výzva – přesvědčit uživatele, aby si ve svém News Feedu jejich stránky zařadili mezi preferované.

Nového News Feedu si zatím užijí jen majitelé zařízení s iOS. Na desktopech a zařízeních s Androidem bude aktualizace nasazena v příštích týdnech.

 

Aktualizace rankingu News Feedu

Samotný algoritmus News Feedu, o kterém jsme se zmínili v předešlém odstavci prochází neustálým vývojem a aktualizacemi.

Kolik času věnujete příspěvkům?

Facebook si udělal u svých uživatelů průzkum, ze kterého zjistil, že v mnoha případech lidé nelajkují nebo nesdílejí příspěvek ve svém News Feedu, přestože je pro ně velice zajímavý. Příkladem můžou být články o nějaké tragédii, u kterých mnoha uživatelům připadá nevhodné přidat lajk. Na základě toho Facebook aktualizoval ranking News Feedu tím, že přidal nový faktor, který rozlišuje kolik času strávíte nad jednotlivým příspěvkem vzhledem k času stráveného nad ostatními články.

Co všechno děláte s video příspěvky?

Podobná změna přichází ve vztahu k prohlížení videí. I zde ve Facebooku přišli na stejná zjištění jako u čtení příspěvků, tedy že lidé video, který je pro ně zajímavé nutně nemusí lajkovat, okomentovat nebo sdílet. I zde tedy bude rozhodovat čas strávený nad těmito videa, avšak ještě k tomu Facebooku nově bude započítávat činnosti, které lidé v souvislosti s těmito videi dělají. Pro pořadí videí, v jakém vám je váš News Feed bude nabízet, tak bude určující nejen, zda-li uživatel zhlédnul video a jak dlouho se na něj díval, ale také akce, které s ním provádíte, jako např. zapnutí zvuku, zvětšení obrazu na celou obrazovku nebo zvýšení kvality obrazu. Čím víc takových akcí tím lepší pozice v News Feedu.

Další novinkou v souvislosti s prohlížením videí je změna doby, kterou Facebook považuje za zhlédnutí. Dosud to byly 3 vteřiny. Nově však za zhlédnutí videa je považováno 10 vteřin. Mimochodem je to pořád mnohem méně než u YouTube, kde je za zhlédnutí považováno 30 vteřin přehrávání.

 

 

Zdroj: Facebook for Business, Facebook Newsroom, m-journal.cz


A co Vy? Pracujete s Facebookem aktivně? Dotknou se Vás výše zmíněné úpravy?

Marketing
,
Zpět nahoru