Marketingový mix – jak moc je důležitý?

5 min čtení

Marketingový mix je významnou součástí každého firemního marketingového plánu. Pro ty z vás, co se s tímto pojmem ještě nesetkali, se jedná o souhrn čtyř základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů. Říká se jim takzvaně 4P z důvodu počátečních písmen slov:

Marketingový mix 4P 

 • Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka. Z pohledu obchodníka je potřeba pevně ukotvit a propracovat to, co vlastně prodávám a vyrábím.
 • Cena (Price): je hodnota výrobku pro zákazníka. Prodejce musí být schopen určit cenu, za kterou produkt bude nabízet.
 • Propagace (Promotion): je nejviditelnější část marketingového mixu a zabývá se propagací výrobků a služeb.
 • Distribuce (Place): je přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi. Musíme být schopni každý produkt dodat z továrny až k finálnímu zákazníkovi.

Marketingový mix 4C

Jiný pohled na marketingový mix přinesl Philip Kotler, který do "hry" víc zapojil zákazníka. Podle Kotlera se na něj musíme dívat primárně z pohledu zákazníka. Dostáváme tedy 4C.

 • Hodnota pro zákazníka (Customer value): Jakou hodnotu má produkt pro zákazníka?
 • Cena pro zákazníka (Cost to the Customer): Kolik je ochoten za produkt zaplatit - jaká je ideální cena?
 • Pohodlí (Convenience): Potřeba pohodlí + předání hodnoty
 • Komunikace se zákazníkem (Communication): Vhodná a efektivní komunikace se zákazníkem

Co je marketingový mix?

Marketingový mix je taktický nástroj, který vychází z dlouhodobé strategie firmy a rozpracovává jej do kratšího časového horizontu. Je součástí marketingového plánu firmy a nesmí si s ním odporovat. Marketingový mix tudíž nastavuje určitý směr a určuje mantinely pro vaše konkrétní marketingové aktivity. Základním důvodem je to, aby jste například nestřídali ceny produktů z extrému do extrému a zákazník tak nebyl zmatený.

                                                

Řada firem se začíná zajímat o řízení marketingu až v situaci, kdy jí hrozí reálný problém – odliv zákazníků, propad tržeb, nižší zisky. Zas tak nepochopitelné to ale není. Pokud vše funguje jak má a přináší to určité výsledky, proč bychom se měli zaobírat s marketingovým mixem a plánem?

Z dlouhodobého hlediska je to však obrovská chyba. Navíc pokud má firma finanční problémy, je pak o to bolestnější do marketingových aktivit, které nesou ovoce až v dlouhodobějším horizontu budoucnosti. Marketingový plán vám pomůže ve dvou hlavních věcech i v případě, kdy se vaší firmě daří:

 • upozorní na potenciální problémy (ještě předtím, než se z nich stanou opravdu vážné hrozby)

 • upozorní na příležitosti, které nevyužíváte (a které možná brzy využije vaše konkurence)

Příklad marketingového mixu

Typickým příkladem, kde se projeví důležitost marketingového mixu je cenová válka. Z ní vyjde úspěšněji jen ten, kdo koriguje celý marketingový mix a ne jen jednu jeho součást.

                                                 

Například váš e-shop eviduje určitý odliv zákazníků. Zjistíte, že to je tím, že konkurenční e-shop s porovnatelnými produkty snížil ceny. Obvyklou reakcí by bylo rovněž snížení cen. Ovšem má to jeden zásadní háček – pokud nemáte vyřešeny ostatní prvky 4P, bude Vás to stát hodně peněz díky razantně nižší marži a neprodáte ve výsledku tolik, abyste ji celou pokryli. Proto musíte konkurenci trumfnout jinak a využít všechny přednosti marketingového mixu.

Tak například součástí vaší strategie může být:

 • doprava produktů zdarma (Place)
 • vylepšení produktu (Product)
 • lepší propagace, než má konkurence (Promotion)

Pokud tedy vstupujete na trh s vyšší cenou, než má konkurence, nemusíte ji nutně srážet na její hladinu, ale pohrát si efektivně s ostatními prvky 4P a převýšit ji tak něčím jiným, než samotnou cenou – tomu se v marketingu obecně říká konkurenční výhoda.

Marketingový mix je nutný čas od času měnit. Mějte však na paměti, že změna musí být vždy v souladu se všemi prvky marketingového mixu. Jen tak dosáhnete konkurenční výhody a budete ve svém podnikání úspěšní!

Jsi student a zajímají tě novinky v online marketingu? Sleduj náš blog nebo sociální sítě. Nebo se k nám přidej a začni ladit marketing klientům. Koukni na volné pracovní pozice.

Marketing
,
Zpět nahoru