České firmy málo využívají sociální sítě

3 min čtení

Přestože počet uživatelů sociálních sítí u nás neustále roste a pohybuje se kolem pěti miliónů uživatelů, české firmy stále ještě nedoceňují jejich význam pro své podnikání.

Český statistický úřad zveřejnil v zářijovém čísle magazínu Statistika a my data o využívání sociálních sítí českými firmami v letech 2013 a 2014. Z ní vyplývá, že sice meziročně roste počet podniků, které aktivně využívají sociální sítě (tj. mají zde vlastní účet nebo profil), ale v porovnání s ostatními státy EU značně zaostáváme.

Zatímco na počátku roku 2013 využívalo sociální sítě 15 % podniků, o rok později jich byla více než pětina (22 %). V prostředí sociálních sítí jsou nejvíce aktivní velké firmy s 250 a více zaměstnanci (36 %). Co se týče odvětví nejvíce využívají sociální sítě cestovní agentury a kanceláře (75 %). Celkem dobře jsou na tom také podniky v oblasti vydavatelství, filmu a televizních programů (63 %), podniky poskytující ubytování (61 %) a také podniky zabývající se telekomunikačními činnostmi (52 %). Naopak firmy podnikající v oblasti stavebnictví, dopravy, skladování či výroby využívají sociální sítě minimálně.


Zdroj: ČSÚ

Česko zaostává za Evropou

Z celoevropského hlediska je Česká republika jedna z nejhorších co se týče aktivního využívání sociálních sítí podnikatelskými subjekty. České firmy zaostávají skoro za všemi členskými státy EU. Horší už jsou jenom v Rumunsku, Polsku nebo Litvě. Nejlépe využívají sociální sítě podniky na Maltě (64 %), v Irsku a Nizozemsku.


Zdroj: Eurostat

 

Výhody sociálních sítí

Sociální sítě už dávno neslouží jen pro účely propojování fyzických osob a jejich interakci. Čím dál více firem zjišťuje, že díky sociálním sítím se jim otevřel nový komunikační kanál a že aktivní využívání sociálních sítí přináší nesporně spousty výhod. Mezi ně můžeme zařadit:

  • zlepšování obrazu firmy
  • uvádění produktů na trh
  • zapojování zákazníků do inovování zboží/služeb
  • spolupráce s obchodními partnery
  • získávání nových zaměstnanců
  • výměna názorů uvnitř firmy

Sociální sítě mohou sloužit uvnitř podniku pro interní komunikaci mezi zaměstnanci navzájem, mezi zaměstnanci a vedením (zde bychom však doporučovali využívat uzavřených skupin :) ), ale i mezi podnikem a jeho klienty. Jedná se o nejrychlejší způsob předávání informací, spolupráce a veškeré potřebné komunikace.

Podniky stále nejvíce využívají sociální sítě podobně jako své webové stránky pro informování veřejnosti o novinkách nebo ke zlepšování obrazu firmy. Sociální sítě však mohou také sloužit jako zákaznický servis. Podniky umožňují svým zákazníkům klást dotazy nebo požadavky, a také mohou zákazníky zapojit do vylepšování nebo inovování nabízeného zboží či poskytovaných služeb.

Zdroj: Statistiky a my

Marketing
,
Zpět nahoru