Google chce změnit parametry ve vyhledávání

4 min čtení

Máme rok 2015 a Google patří ke světovým gigantům a pomocníkům co se nejen webového vyhledávání týče. A protože chce být stále lepším a lepším hráčem na trhu, vymýšlí neustále novinky, kterými by si upevnil své dominantní postavení na trhu. Tou poslední je záměr vyhodnocovat a řadit weby nejen podle jejich relevance, ale i podle pravdivosti. A že to nejde? Google nás chce přesvědčit, že ano. Bude to však ještě nějakou dobu trvat, než bude systém spolehlivě funkční.

Zatím je vše v procesu nápadu a předběžného návrhu. Dosud vyhledávač vycházel především z exogenních signálů, které představují provázanost webu s ostatními, klíčová slova, aktivitu na webu apod. Nyní se chce Google zaměřit i na ty endogenní signály, které jsou prezentovány jako samotná kvalita a obsah webu, přičemž se bude hledět i na pravdivost údajů. Aby Google danou lež rozpoznal, musí být však rozšířenější, tudíž i ta největší lež, pakliže nebude obsahem mnoha dalších stránek, nemusí být vůbec rozpoznána. 
První skeptici nedokážou pochopit, jaká technologie může být natolik objektivní, aby byla schopna rozeznat pravdu - polopravdu - lež. Jak může znát pravdu Google, když se na ní mnohdy neshodnou ani lidé samotní? To je otázka. Mnohdy se společnost sama polarizuje do dvou protipólů, přičemž každý zastává jednu pravdu - svou a pro ně samotné tu jedinou. Kde však bude stát Google? Někde uprostřed? Blbost.
Dalším problémem je samotná technologie a její implementace. Google může mít dejme tomu určitou databázi  znalostí, ale samotná cesta k zjištění, co nám daný web chce vlastně říct, je dost obtížná. Tak například se může Google dostat do problému, jakmile někdo začne vyvracet názor někoho druhého, nebo ho bude pouze ironicky glosovat.  
Google by nejspíše na všechny otázky odpověděl jednoduše: "To, co je relevantní, je zároveň i pravdivé." Předpokládá tak, že jen na weby s kvalitním a pravdivým obsahem budou odkazovat jiné weby, bude se o nich mluvit ve větším rozsahu apod. Základem databáze pravdivosti, tzv. "Knowledge Vault", jsou fakta extrahovaná z internetu, nikoliv Knol, což měla být původně encyklopedie vytvořená samotným Googlem. Nazýval ji jako "unit of knowledge", v roce 2012 však byl projekt zrušen a z webového prostředí  vymazán. 

Knowledge-Based Trust

Jedná se o zcela nový přístup, který se opírá, jak už bylo řečeno výše, o endogenní signály, a to správnost faktických informací z daného zdroje. Fakta budou automaticky extrahována z každého zdroje pomocí informačních extraktačních metod, které se běžně používají pro vědecké účely. Google navrhuje způsob, jak odlišit chyby učiněné v procesu extrakce od věcných chyb webového zdroje pomocí společné dedukce vícevrstvého pravděpodobnostního modelu. KBT je systém schopný vypočítat pro každou webovou stránku skóre důvěryhodnosti. Google již dokázal, že tato metoda je schopna spolehlivě spočítat skutečné úrovně důvěryhodnosti zdrojů. Testeři odhadovali důvěryhodnost na vzorku faktů získaných náhodně z internetu. Ruční vyhodnocení podmnožiny a jeho pozitivní výsledky jen potvrdily účinnost této metody. Knowledge-Based Trust se má primárně soustředit na nepravdy, čili půjde spíše o penalizaci za to, co je všeobecně pokládáno za nesmysl. 

Tak co myslíte, prosadí si Google tuto myšlenku hodnocení pravdy, nebo to bude jen další z velmi diskutovaných a propíraných témat nejrůznějších odborníků, které po dlouhých diskuzích skončí v zapomnění a realizovat se nebude?

Marketing
,
SEO
,
Zpět nahoru