Za úspěchem přes infografiku

4 min čtení

Dnes se budeme věnovat v našem Marketing Guru infografice. Jedná se o novou formu publikování informací v grafické podobě, nutno dodat, že v poslední době velmi oblíbenou. Je jedním ze způsobů, jak prezentovat stručně a jasně informace. Řadí se mezi moderní nástroje internetového marketingu, a proto si o něm něco krátce řekneme.

Jaké jsou její hlavní výhody?

Forma zpracování dodává informacím přehlednost, jasnost a srozumitelnost. Usnadňuje tak čtenáři pojmout nejrůznější druhy informací. Tyto informace jsou nejen jasně a zajímavě podané, ale rovněž patří mezi ty podstatné. Čtenář tak nemusí rozlišovat důležité a méně důležité informace. Díky tomu můžeme zaujmout potenciální zákazníky a jako bonus dosáhneme vyššího dosahu, jelikož se infografika šíří mezi lidmi mnohem snadněji, než obvyklý text – je totiž zajímavá. Tím však rozhodně nechceme říci, že informace ve formě textu (jako například tyto) nejsou zajímavé :). U infografiky je to však záruka.

Proces přípravy a tvorby

1. Téma

Tohle je pravděpodobně ta nejdůležitější část celého procesu přípravy. Téma musí zaujmout a musí být zpracovatelné. Proto se zamyslete nad účelem a cílovou skupinou, kterou byste mohli infografikou zaujmout. Od toho se odvíjí další práce. Obsahem může být výsledek průzkumu, zobrazení postupu, vysvětlení nějakého procesu či pojmu, představení nového produktu/služby (zákazníkovi pomůže snáze pochopit, jak daná služba nebo produkt funguje) a tak dále.

2. Sběr dat

Nyní je na řadě sběr samotných informací k dané tématice. Tato data musíte pořádně protřídit a zpracovat do formy, jakou je budete prezentovat, tzn. do různých grafů, čísel, vět, tabulek, diagramů apod. Nezapomeňte v případě citace uvést zdroj.

3. Rozvržení

Jakmile máte připravené potřebné informace, ujasněte si, jak vlastně bude infografika vypadat. Promyslete rozmístění dat a prostor, který chcete jakým informacím dát. Zvolte vhodnou barvu a styl a nezapomeňte se poradit i s grafikem.

4. Tvorba

Detaily můžete měnit ještě v samotném průběhu tvorby. K tvorbě použijte grafické nástroje nebo speciální nástroje pro tvorbu infografik.

5. Propagace

Jakmile máte infografiku hotovou, je na čase ji vyslat do světa a nezapomenout na propagaci. Samotná výroba je totiž pouze polovina úspěchu. Druhou polovinu získáte tím, že tento kvalitní obsah nabídnete co nejširšímu okruhu čtenářů. Je hned několik způsobů, jak toho docílit. Vložte ji například do databáze infografik, do přílohy tiskových zpráv, zkuste ji vystavit na veletrhu nebo ji rozešlete svým e-mailovým odběratelům, oborovým médiím či bloggerům.

A jakých chyb se při tvorbě infografiky vyvarovat?

  1. Příliš mnoho textu – Text by měl sloužit pouze jako podpora vizuální stránky, nikoli jako hlavní prostředek přenosu informace.
  2. Nepřesné tabulky – Tabulky mohou být špatně graficky zpracované nebo obsahovat nepřesná či zastaralá data. V obou případech si tudíž dejte pozor.
  3. Nesouvislost – Grafy a obrázky spolu musí souviset a vytvářet jakýsi příběh. Jinak by byla infografika poloviční.
  4. Nezáživnost pro čtenáře – Musíte vzbudit zájem publika, aby váš obsah sdílelo, jinak dlouhodobě nepřežije. Proto si pečlivě stanovte cílovou skupinu a na tu zacilte.
  5. Příliš obecné zpracování – Aneb když už pracujeme na nějakém problému, je potřeba se do něj zanořit až do hloubky.
  6. Špatné zdroje

Z informační grafiky se tak stává účinná, zajímavá a stále populárnější forma vizuální prezentace informací. To znamená, že z relativně nezáživné, byť mnohdy velice důležité informace, tak dokáže vytvořit populární obsah šiřitelný na sociálních sítích neuvěřitelnou rychlostí. Pracuje s prostými symboly a grafickými objekty, většinou doplněnými o jednoduché výrazy nebo krátký popis. A proč se o ní bavíme zrovna tady? Je to totiž velmi silná zbraň, která dokáže prodloužit dobu návštěvy vašeho webu nebo e-shopu. Tak už víte, jak na ni? :)

Marketing
,
Zpět nahoru